Διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Κατεδάφιση κτηρίου Δεκελείας και Επταλόφου» Α.Μ. 50/2021

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 21 Ιούλιος, 2021

Διαδικασία  απ' ευθείας   ανάθεσης  του έργου με τίτλο: «Κατεδάφιση κτηρίου Δεκελείας και Επταλόφου» Α.Μ. 50/2021

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!