Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους (ΕΤΗ 2018 & 2019)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 58161) (ΕΝΑΡΞΗ 17/5/2018 ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΛΗΞΗ 8/6/2018 10:30 ΠΜ)

http://www.eprocurement.gov.gr

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!