ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 12 Μάρτιος, 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!