ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση – ανακατασκευή των χώρων του κοιμητηρίου» Α.Μ. 150/2018

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 3 Ιούλιος, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπλαση – ανακατασκευή των χώρων του κοιμητηρίου» Α.Μ. 150/2018

Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, είναι η 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

[Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ]

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!