ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2018

ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α.Μ. 147/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 2ος όροφος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!