ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017" A.M. 77/2019

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 14 Ιούνιος, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017" A.M. 77/2019

Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, είναι η 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

[Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών – ΠΔΕ – ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις π.δ. 99/2017)]

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!