Κατασκευή μονώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 11 Οκτώβριος, 2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α.Μ. 133/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!