ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ ΑΛΣΟΥΣ - ΚΟΠΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 5 Απρίλιος, 2018

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

TA ANAZHTHΣΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://www.eprocurement.gov.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Α/Α:56331)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!