ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1353-28-09-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΦΧ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 17 Οκτώβριος, 2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1353-28-09-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΦΧ. 

 

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!