Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, 1 Βοηθού Βρεφοκόμου και 2 Καθαριστών, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2017

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». 

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!