Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 28/3/2017 έως και 6/4/2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η/Υ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!