Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-03-2017 έως και 03-04-2017.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 23 Μάρτιος, 2017

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1Α 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!