Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 3-μηνης διάρκειας συνολικά 3 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ κατηγορίας) με ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. 3 /2016

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 5 Ιούλιος, 2017

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 3-μηνης διάρκειας συνολικά 3 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ κατηγορίας) με ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. 3 /2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν 1559-1986

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!