Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής και με έναν (1) Παιδίατρο για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, συ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος, 2017

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική παρακολούθηση των μελών των Κ.Α.Π.Η.», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. 

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!