Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών,φωτοτυπικού υλικού, βιβλίων και εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης (AM 92-2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριος, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

www.promitheus.gov.gr

(A/A ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 140382)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15-10-2021 & ΩΡΑ 11:00 ΠΜ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!