ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, (ΑΜ 59/2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 2 Ιούλιος, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)

(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ): 133834)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!