ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΜ 97/2019)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος, 2019

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ www.eprocurement.gov.gr

(Α/Α:81658)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!