Πρόεδρος της ΚΕΔΦΧ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Κ.Η.Φ.Η.)».

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΦΧ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Κ.Η.Φ.Η.)», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 

 

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!