Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με σύμβαση μίσθωσης έργου με ωριαία αντιμισθία από τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 29 Ιανουάριος, 2014

Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με σύμβαση μίσθωσης έργου με ωριαία αντιμισθία από τον Ενιαίο Φορέα Δράσεων

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ.Φ.Α 2013-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ.Φ.Α 2013-2014-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ.Φ.Α 2013-2014-2

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!