Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2μηνης διάρκειας 20 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Oικοδόμων (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3/6/2016 ΕΩΣ 13/6/2016)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 2 Ιούνιος, 2017

 Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2μηνης διάρκειας 20 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Oικοδόμων (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3/6/2016 ΕΩΣ 13/6/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2- 2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν1599-1986

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!