Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος, 2013

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

371-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΣΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΑΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΑΧ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!