Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 21 Αύγουστος, 2008

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!