Πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) (ΣΟΧ 1-2014)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 7 Νοέμβριος, 2014

Πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) (ΣΟΧ 1-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2014 (ΕΣΠΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!