Πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών (ΣΟΧ 1-2014)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!