(Π.01/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/01/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 29 Δεκέμβριος, 2008

(Π.01/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/01/2009

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Κυριακή 04-01-2009 και ώρα 11. 00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Έκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!