(Π.02/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/01/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος, 2008

(Π.02/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/01/2008

 

Σας καλούμε   να προσέλθετε   σε δημόσια  συνεδρίαση  στο  Π.Π.Ι.Ε.Δ.  (Δεκελείας 152 και Ατταλείας), την Τετάρτη 30-01-2008 και ώρα 7.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης :

1. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 4/08 ΑΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού που αφορά  προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 (Γρ. Δημάρχου)
2. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 1/08 ΑΔΣ του ΚΑΠΗ που αφορά προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 (Γρ. Δημάρχου)
3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 1/08 ΑΔΣ του Κ.Π.A. που αφορά προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 (Γρ. Δημάρχου)
4. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 1/08 ΑΔΣ της Φιλαρμονικής που αφορά προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 (Γρ. Δημάρχου)
5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 1/08 ΑΔΣ του Π.Π.Ι.Ε.Δ. που αφορά προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 (Γρ. Δημάρχου)
6. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 1/08 ΑΔΣ του Π.Κ. που αφορά προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 (Γρ. Δημάρχου)
7. Αιτήματα τριτέκνων (Γρ. Δημάρχου)
8. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2008 (Δ/νση Διοικ.) 
9. Έγκριση παράτασης έργου «Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των Πολιτών του ΔΝΦ. (Επιτροπή παραλαβής έργου)
10. Μεταφορά στο χωνευτήρι οστών από Οστεοφυλάκιο λόγω οφειλών πέρα των τριών ετών. (Δ/νση Οικ. – Τμ. Νεκροταφείου)
11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση πίστωσης ποσού 230€ (Δ/νση Οικ. – Τμ. Νεκροταφείου)
12. Παράταση παραχώρησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (Δ/νση Τ.Υ.)
13. Έγκριση παραλαβής μελέτης (Δ/νση Τ.Υ.)
14. Έγκριση παραλαβής μελέτης (Δ/νση Τ.Υ.)
15. Έγκριση παραλαβής μελέτης (Δ/νση Τ.Υ.)
16. Κατάργηση τηλεφωνικής γραμμής PRI Δημαρχείου (Δ/νση Τ.Υ.)
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Δ/νση Τ.Υ.)
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής (Δ/νση Τ.Υ.)
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής (Δ/νση Τ.Υ.)
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής (Δ/νση Τ.Υ.)
21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύναψης συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων»
22. Αντικατάσταση εκπροσώπου γονέων στο Δ.Σ. του Κ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!