(Π.02/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/01/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 13 Ιανουάριος, 2009

(Π.02/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/01/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Τετάρτη 14-01-2009 και ώρα 07.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

8. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 1ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

9. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 2ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

10. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 3ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

11. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 4ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

12. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 5ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

13. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 6ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

14. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 7ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

15. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 8ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

16. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 9ης ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ν.Φ. και της θητείας αυτού – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Δ.Ε.Π.) 

17. Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης πεπραγμένων για το έτους 2007 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

18. Έγκριση της έκθεσης ελεγκτών κατόπιν του διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2008. Χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

19. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2009 της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

20. Έγκριση δωρεάν ταφής σε άπορο (16794/08) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

21. Έγκριση δωρεάν ταφής σε άπορο (80/09) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

22. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Διοικ/κών Σ/λίων των Νομικών Προσώπων του ΔΝΦ: Πνευματικό Κέντρο, Ενιαίος Φορέας ΚΑΠΗ, Φιλαρμονική, ΑΟΔΝΦ, Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και ΠΠΙΕΔ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) 

23. Διαβίβαση της υπ’ αρ. 391/2008 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά μονοδρόμηση της οδού Βοσπόρου (ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

24. Ορισμός Μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καταμέτρησης προϊόντος χρηματοκιβωτίου νεκροθαλάμου του Δημοτικού Νεκροταφείου Ν.Φ. (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

25. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής – παράδοσης ακινήτων (ΤΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

26. Πρόταση τροποποίησης για άρση απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 243α και 243β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

27. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Μ. 3/2006 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!