(Π.03/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/02/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 28 Ιανουάριος, 2009

(Π.03/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/02/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Τετάρτη 04-02-2009 και ώρα 07.30 μ.μ.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Νέος Καθορισμός Ορίων Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Αχαρνών. Ορισμός Επιτροπής Ορίων (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για άμεση αντιμετώπιση κτιριακών αναγκών στα ΕΠΑΣ, 1Ο ΕΠΑΛ, 3Ο ΕΣ.ΤΕΕ – 3Ο ΕΣ.ΕΠΑΛ. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών κατ’ εξαίρεση για δασοπροστασία – πυρασφάλεια στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας κατά το έτος 2009. (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) 

4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) 

5. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την καθαριότητα στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας κατά το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) 

6. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων που εδρεύουν στην Νέα Φιλαδέλφεια – Έγκριση σχετικής δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.000,00€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 289/08 ΑΔΣ που αφορά «Καθορισμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου που εκτελεί καθήκοντα Ληξιάρχου, για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.) 

8. Διαβίβαση της αρ. 418/08 ΑΔΕ που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό ΙΑΣΩΝΙΔΗ (Δ.Ε.) 

9. Παράταση και αναπροσαρμογή του μισθώματος του ακινήτου επί της οδού Αλεξανδρείας 12 και Αγ. Ιωάννου στην Ν. Φιλαδέλφεια, ιδιοκτησίας Μητσιάλη Ειρήνη (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

11. Παράταση χρόνου περαίωσης έργου ανάπλαση Δημοτικού Νεκροταφείου (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

12. Απ’ ευθείας ανάθεση μικρού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Μ. 181/08 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

13. Καθορισμός προκαταβολής και οφειλών για έργα ανακατασκευής πεζοδρομίων Α.Μ. 03/09 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!