(Π.04/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/02/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 11 Φεβρουάριος, 2009

(Π.04/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/02/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 16-02-2009 και ώρα 07.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Παρουσίαση Α’ Φάσης Μελέτης Προστασίας διαχείρισης και ανάπλασης του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας – Προγραμματισμός δημόσιας διαβούλευσης (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Σύσταση ίδιου Δημοτικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΝΦ για την πώληση στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας οικοπέδου για την ανέγερση και δημιουργία Στέγης Παιδιών με ειδικές ανάγκες. - Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου (οικοπέδου) και Συγκρότηση – Ορισμός Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 15/09 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Κ. του ΔΝΦ που αφορά «Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού Π.Κ. οικονομικού έτους 2009» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 3 /09 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ. του ΔΝΦ που αφορά «Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικονομικού έτους 2009» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 05/09 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής ΝΦ που αφορά «Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Φιλαρμονικής οικονομικού έτους 2009» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 2 /09 απόφασης του Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα ΚΑΠΗ του ΔΝΦ που αφορά «Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού του Ε.Φ. Κ.Α.Π.Η. οικονομικού έτους 2009» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

8. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 3 /09 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Π.Α. του ΔΝΦ που αφορά «Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού του Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2009» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

9. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 1 /09 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ..Ν.Φ. που αφορά «Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού του ΑΔΝΦ οικονομικού έτους 2009» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

10. Έγκριση εκδήλωσης 11 Μαρτίου 2009 του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (Γραφείο Συμβουλευτικής – Ισότητας και Απασχόλησης Γυναικών) για τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας – Ανάθεση Εργασιών – Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

11. Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Αποκριάτικη Γιορτή 2009» Έγκριση Δαπάνης και Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

12. Παραχώρηση χρήσης μισθωμένου ακινήτου από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας στον Α.Ο.Δ.Ν.Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

13. Παραχώρηση χρήσης μισθωμένου ακινήτου από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας στον Ενιαίο Φορέα ΚΑΠΗ Δ.Ν.Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

14. Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων έτους 2008 (ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΚΑΤ/ΣΗΣ) 

15. Γνωμοδότηση υπέρ της 01/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά την κατανομή ποσού για την υλοποίηση του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου (Δ.Ε.Π.) 

16. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

17. Υπηρεσιακές εκταφές αδιάλυτων (ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

18. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων του Δήμου στον Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την επωνυμία «TEKMEK Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!