(Π.05/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/02/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 18 Φεβρουάριος, 2009

(Π.05/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/02/2009

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 23-02-2009 και ώρα 07.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση τελικού σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (ΓΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

2. Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δήμου κατά το έτος 2009 (ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια στολών προσωπικού και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας Ν.Φ. (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

4. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 20€ (ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

5. Απευθείας ανάθεση μικρού έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Α.Μ. 182/08 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΝΦ) 

6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΝΦ) 

7. Έγκριση θέσεων τοποθέτησης εκδοτηρίων Η.Λ.Π.Α.Π. σε κοινόχρηστο χώρο (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΝΦ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!