(Π.06/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/03/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 4 Μάρτιος, 2009

(Π.06/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/03/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 09-03-2009 και ώρα 19.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Συζήτηση επί του αρ. πρ. 1866/13.2.09 εγγράφου του Σωματείου εργαζομένων ΔΝΦ 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της οδού Σ. Σταματιάδη (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 14/08 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ. που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5/09 ΑΔΣ για την πώληση του οικοπέδου επί της οδού Κωστή Παλαμά στην Ν. Φ. προς τον Δήμο Ν. Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Έγκριση Έκθεσης που αφορά τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νέας Φιλαδέλφειας (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 15/09 ΑΔΣ του Ε.Φ. ΚΑΠΗ ΔΝΦ που αφορά «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΠΗ» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Έγκριση δωρεάν ταφής σε άπορο (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο Φ.Ε.Κ. (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

8. Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης σχολαζόντων Περιπτέρων (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

9. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!