(Π.07/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/03/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 18 Μάρτιος, 2009

(Π.07/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/03/2009

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 23-03-2009 και ώρα 19.30 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ

Κατάθεση εγγράφου από τον Δήμαρχο σχετικά με την προμελέτη οδοποιϊας για τον άξονα Ν.Λ. Βυζαντίου – Ελ Αλαμέϊν – Στρ. Παπάγου – Ε.Ο. 

Παρουσίαση σχεδίων της DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. «Για την υποβοήθηση της Δ/νσης Μελετών έργων οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ στη διερεύνηση λύσεων για κυκλοφοριακές βελτιώσεις στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες έως Α/Κ Αττικής Οδού» 

1. Έγκριση της εγγραφής του Δήμου μας ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά Ψήφιση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 39/09 ΑΔΣ του Κ.Π.Α. του ΔΝΦ που αφορά «Κατάργηση καταβολής τροφείων» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Οικονομική ενίσχυση των πέντε Ιερών Ναών της Ν. Φιλαδέλφειας προκειμένου να δοθούν στους απόρους ενορίτες τους - έγκριση δαπάνης ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Έγκριση λήψης δανείου για την εξόφληση οφειλής στην Κ/Ξ «ΤΟΧΤΑΜΗΣ – ΝΙΑΡΧΟΣ» ποσού 385.025,64€ από ΤΠΔ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) οικ. έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

6. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2008 και σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2009 – Ψήφιση πίστωσης 4.000€ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. – ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ) 

7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για την CAPARAS MARY GRACE (ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για την CAMACHO MA CHONA (ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

10. Επιβολή προστίμου σε επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκτελεί αυθαίρετες εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

11. Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας περιπτέρων (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

12. Τροποποίηση προγράμματος έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

13. Τροποποίηση προγράμματος έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Παρεμβάσεις στα λεβητοστάσια των σχολείων που έχουν ενταχθεί στη δράση “Ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα Δημόσια κτίρια για υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο” Α.Μ. 99/06 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

15. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και σύναψη 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Εφαρμογή Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» Α.Μ. 162/07 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

16. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης προϊόντων, επί της οδού Μιαούλη 2 για τις ώρες 11:00 – 13:00 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΔΝΦ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!