(Π.08/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Κυριακή, 30 Μάρτιος, 2008

(Π.08/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κτίριο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. που στεγάζεται επί της Λ. Δεκελείας 152 και Ατταλείας, τη Δευτέρα 31-03-2008 και ώρα 7.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

 1. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο Ο.Τ. 448Θ του ΔΝΦ.  (Δ/νση Τ.Υ.)
 2. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως με χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 448Θ σε χώρο Κοινόχρηστου Πρασίνου.  (Δ/νση Τ.Υ.)
 3. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της Δημοτικής  επιχείρησης Ν. Φιλαδέλφειας σε Κοινωφελή και την προσαρμογή της σύμφωνα με τον Ν. 3463/06 με βάσει την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας. Έγκριση αυτής.   (Γρ. Δημάρχου)
 4. Συμπληρωματική νέα εισήγηση της υπ’ αρ. 69/07 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Ν.Φ. αναφορικά με την υπαγωγή των συμβασιούχων: α. Αδάμη Γεωργίας, β. Τερεντίου Αναστασίας, γ. Κουβέλη Βασιλικής, δ. Κακλαμάνου Βαρβάρας, ε. Μπάνου Μαρίας, στ. Δραγώνα Αλεξάνδρας, στις δ/ξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.  (Γρ.Δημάρχου)
 5. Ορισμός ελεγκτών Δημοτικής Επιχείρησης Ν.Φ. για την διαχειριστική περίοδο 01-01-2007 έως 31-12-07. Καθορισμός αμοιβής.  (Γρ.Δημάρχου)
 6. Οικονομική ενίσχυση των πέντε Ιερών Ναών της Νέας Φιλαδέλφειας, προκειμένου να δοθούν στους απόρους ενορίτες τους. Έγκριση δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης 25.000€.  (Γρ.Δημάρχου)
 7. Διορισμός Κοσμητείας για την διοίκηση και διαχείριση του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου μας.  (Γρ. Δημάρχου)
 8. Γνωμοδότηση υπέρ της  υπ’ αρ. 5/08 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου της Δ.Ε.Π.  (Γρ.Δημάρχου)
 9. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο "ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞ. ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ", ως προς το σκέλος της επιχορήγησης από τον Δήμο Ν. Φιλ/φειας. (Γρ.Δημάρχου)
 10. Ανάθεση εκμίσθωσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, (10+11 στο 1ο Σ.Ε.Π.). (Γρ.Δημάρχου)
 11. Ανάθεση εκμίσθωσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, (Τρωάδος & Μανδηλαρά).  (Γρ. Δημάρχου)
 12. Διαβίβαση της αρ. 62/2008 ΑΔΕ – Απαγόρευση Στάθμευσης Φορτηγών άνω των 1,5 tn επί της οδού Ν. Πλαστήρα.  (Δημ. Επιτροπή)
 13. Διαβίβαση της αρ. 63/2008 ΑΔΕ - Απαγόρευση Στάθμευσης έμπροσθεν του Υποκ/τος Ε.Τ.Ε. Δεκελείας 225.  (Δημ. Επιτροπή)
 14. Τροποποίηση (1η) Προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2008.  (Δ/νση Οικονομ.)
 15. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο Φ.Ε.Κ.  (Τμ. Προμηθειών)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής.  (Δ/νση Τ.Υ.)
 17. Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου, στην οδό Κηφισού.  (Δ/νση Τ.Υ.)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου Κανονισμού μονάδων νέων εργασιών και του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και χορήγηση Παράτασης εκτέλεσης εργασιών για τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!