(Π.08/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2009

(Π.08/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2009

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Τρίτη 31-03-2009 και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Γνωμοδότηση υπέρ της 05/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά την παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας από την 2η Σχολική Επιτροπή. (Δ.Ε.Π.) 

2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 309/08 ΑΔΣ που αφορά «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2009» Κ.Α. 0.00.36.9Γ (ΤΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

3. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2009 και ορισμός προστίμου αυθαίρετης κατάληψης (ΤΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας των διαδικασιών που αφορούν απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π. μέχρι του ποσού των 15.000€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

5. Έγκριση 1ΟΥ Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανάπλαση Δημοτικού Νεκροταφείου (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΥΠ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!