(Π.08/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/04/2010

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 14 Απρίλιος, 2010

(Π.08/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/04/2010

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 19-04-2010 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- Επί των πρόσφατων εξελίξεων των Οικονομικών των Ο.Τ.Α. - Κατάθεση στοιχείων των εργαζομένων στην Καθαριότητα και στον Ηλεκτροφωτισμό 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
1. Γνωμοδότηση επί της 14/2010 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η. που αφορά στην: «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ΔΝΦ»

2. Έγκριση δωρεάν ταφής άπορης 

3. Έγκριση της εγγραφής του Δήμου μας σε εφημερίδες και περιοδικά - Ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 200€

4. Αποδοχή Παραίτησης του κ. Π. Κότσιρα από τη θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ο. - Ορισμός νέων Μελών και Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

5. Αποδοχή Παραίτησης του κ. Π. Κότσιρα από τη θέση του Προέδρου της 8ης Σ.Ε. - Ορισμός νέων Μελών και Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6. Διαβίβαση της αρ. 61/2010 απόφασης Δ.Ε. που αφορά στην «Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων επί του οδοστρώματος επί της οδού Δεκελείας 209 & Λαχανά 2» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

7. Kαθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για τις υπηρεσίες της Δ/νσης Γεωτεχνικών και της Δ/νσης Οικονομικών (Δημ. Νεκροταφείο) 

8. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από Δ.Ε.Τ.Ε. Δήμου Αχαρνών στο Δήμο Ν. Φιλ/φειας 

9. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 05/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά στην : «Κατανομή ποσού για την υλοποίηση το Προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο έτους 2009» 

10. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 06/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά στην : «Κατανομή ποσού για οικονομική ενίσχυση σχολικών επιτροπών, για την κάλυψη υλικού αντιμετώπισης του Ιού της Γρίπης (Η1Ν1) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
11. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του συνδέσμου «ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Ν. Φ.» 

12. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Σκακιστικού Συλλόγου

13. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ν.Φ.

14. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Αθλητικού Οργανισμού ΔΝΦ 

Ι’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΤΡΩΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ)

15. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιοχειτών 

16. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Συλλόγου Ρουμελιωτών Ν.Φ. - Ν.Χ. «Ο Αθανάσιος Διάκος»

17. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του ΝΠΔΔ Φιλαρμονική ΔΝΦ 

18. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Πνευματικού Κέντρου του Δ.Ν.Φ 

19. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του συλλόγου «Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ΔΝΦ»

20. Παραχώρηση χώρου για στέγαση της Ένωσης Κρητών Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας 

ΙΙ’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΙΟΥ)

21. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Ενιαίου Φορέα ΚΑΠΗ (Β’ Παράρτημα) 

ΙΙΙ’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)

22. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Πνευματικού Κέντρου ΔΝΦ (αρ. πρ. 2689/17.3.10)

23. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του συλλόγου Νέα Πνοή 

24. Παραχώρηση χώρου για στέγαση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ν.Φ. 

25. Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Π.Ε.Α.Ε.Α. παράρτημα Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας» 

IV’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

26. Τροποποίηση τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2010 του Δημοτικού Νεκροταφείου

27. Τροποποίηση προϋπολογισμού (2η) οικ. έτους 2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός περίφραξης άλσους» Α.Μ. 34/03 (αρ. πρ. 3051/10) 

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός παρτεριών άλσους» Α.Μ. 48/03 (αρ. πρ. 3052/10)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Υψηλάντου» Α.Μ. 83/06 (αρ. πρ. 3053/10)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Χίου» Α.Μ. 51/03 (αρ. πρ. 3054/10)

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών Νεκροταφείου» Α.Μ. 58/04 (αρ. πρ. 3055/10)

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εκσυγχρονισμός κτιρίου Κ.Ε.Π.» Α.Μ. 42/08 (αρ. πρ. 3781/10) 

34. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση σχαρών και φρεατίων Άλσους» Α.Μ. 142/08

35. Τροποποίηση προϋπολογισμού της Μελέτης του έργου: «Ανέγερση κτιρίου του 2ου παραρτήματος του Κ.Π.Α. του Δ.Ν.Φ. 

36. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής εργαζομένων Καθαριότητας Α.Μ. 01/09 

37. Έγκριση βεβαιώσεως παραλαβής μελέτης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στην Νέα Φιλαδέλφεια»

38. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Ελλησπόντου 4/Α 

Οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (neafiladelfeia.gr) στη θέση: Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Πρακτικά συλλογικών οργάνων – Δημοτικό Συμβούλιο – Εισηγήσεις Δ.Σ. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!