(Π.09/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 9 Απρίλιος, 2008

(Π.09/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κτίριο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. που στεγάζεται επί της Λ. Δεκελείας 152 και Ατταλείας, τη Δευτέρα 14-04-2008 και ώρα 7.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση μισθωτηρίου για την μίσθωση του 2ου ορόφου και του υπογείου στην οδό Δεκελείας 120 στη Ν. Φιλαδέλφεια. (Γρ. Δημάρχου)
 2. Γνωμοδότηση υπέρ της 15/08 Α.Δ.Σ., που αφορά την πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του Ν.Π.Δ.Δ.  Ε.Φ.ΚΑΠΗ. (Γρ. Δημάρχου)
 3. Γνωμοδότηση υπέρ της 16/08 Α.Δ.Σ., που αφορά την ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.  Ε.Φ.ΚΑΠΗ. (Γρ. Δημάρχου)
 4. Γνωμοδότηση υπέρ της 19/08 Α.Δ.Σ., που αφορά την παράταση του προγράμματος – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ -  του Ν.Π.Δ.Δ.  Ε.Φ.ΚΑΠΗ. (Γρ. Δημάρχου)
 5. Έγκριση εκδήλωσης για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου – Ανάθεση εργασιών – Έγκριση δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης. (Γρ. Δημάρχου)
 6. Επικύρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής και ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων – Καθορισμός ημερομηνίας 1ης Συνεδρίασης. (Γρ. Δημάρχου)
 7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιοχή Απομάχων. (Δ.Ε.)
 8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Πεζοδρόμων έναντι Γηπέδου Α.Ε.Κ. (Δ.Ε.)
 9. Μονοδρομήσεις των Οδών Ελλησπόντου και Σάββα Σαββίδη. (Δ.Ε.)

 10. Απαγόρευση στάθμευσης Έμπροσθεν του Υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επί της οδού Λ. Δεκελείας αρ. 225. (Δ.Ε.)
 11. Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρένων έτους 2007.  (Δημ. Κατ/σης)
 12. Τροποποίηση 2η Προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2008.  (Οικον. Υπηρ.)
 13. Περιορισμός χρήσης Μισθίου Κυλικείου Δημοτικού Νεκροταφείου. (Οικον. Υπηρ.)
 14. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2007 και σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2008 – Ψήφιση πίστωσης 4.000€. (Τμ. Προμηθειών)
 15. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 3.379,36€ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. (Τμ. Προσόδων)
 16. Καθορισμός προκαταβολής και οφειλών για έργα αποχέτευσης κ.λ.π. (Τ.Υ.)
 17. Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων. (Τμ. Κίνησης)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!