(Π.09/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/04/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 23 Απρίλιος, 2009

(Π.09/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/04/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 27-04-2009 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 33/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 του ΝΠΔΔ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

2. Ενίσχυση ευαγούς ιδρύματος «Ο Καλός Σαμαρείτης» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» - Εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» - Εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» - Εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. Πρ. 5060/6.4.09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

7. Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου, στην οδό Αγίου Ιωάννου 40 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. Πρ. 5242/6.4.09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. Πρ. 6222/13.4.09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. Πρ. 6223/13.4.09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

11. Έγκριση προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου αίτηση στην Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση της πράξης «Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» άξονας προτεραιότητας (2) : Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» η οποία θα αποτελείται από δύο υποέργα :Υποέργο 1 : Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού 2ου Παραρτήματος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 
12. Έγκριση προκειμένου να υποβληθεί αίτηση στην Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση έργων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» άξονας προτεραιότητας (04) : «Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών» για την κατηγορία : «Πράσινη ζωή στην πόλη» (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» με Α.Μ. 136/07 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

14. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 08/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 1ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.)

15. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 09/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 2ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.) 

16. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 10/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 3ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.)

17. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 11/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 4ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.)

18. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 12/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 5ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.) 

19. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 13/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 6ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.) 

20. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 14/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 7ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.) 

21. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 15/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 8ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.)

22. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 16/09 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά : «Έγκριση Απολογισμού 9ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2008» (Δ.Ε.Π.))

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!