(Π.10/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/05/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 21 Μάιος, 2009

(Π.10/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/05/2009

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 25-05-2009 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Κατανομή από το ειδικό προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου με την αρ. Π2β/Γ.Π./οικ. 1572472/20.11.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ε.Κ.Λ. με το ποσό των 2.000,00€ για τα λειτουργικά έξοδα της Λέσχης – Παιγνιοθήκης ατόμων με ειδικές ανάγκες. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 79/09 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 15/09 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικής Φιλαρμονικής Νέας Φιλαδέλφειας που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 49/09 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 29/09 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. ΔΝΦ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Ορισμός τόπου και χρόνου για την πραγματοποίηση του απολογισμού του Δημάρχου έτους 2008 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

8. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στην 1η Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας - Έγκριση σχετικής δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

9. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στη 2η Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας - Έγκριση σχετικής δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Φιλοζωικού συλλόγου Ν. Fιλαδέλφειας -Έγκριση σχετικής δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

11. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45/09 ΑΔΣ που αφορά την Σύσταση ίδιου δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

12. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» - Εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) οικ. έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

14. Εκταφές λόγω λήξεως της τριετίας ή του χρόνου παράτασης (ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

15. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2009 (Δ.ΟΙΚ.ΥΠ. – ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ) 

16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού για το έργο : «Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής ΔΝΦ» (Δ.Τ.Υ. – ΜΑΝΗΣ) 

17. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009 (Δ.Τ.Υ. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 

18. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου : «Περιβαλλοντική Ανάπλαση Πεζοδρόμου οδού Λαυρίου» (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

19. Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου, στην οδό Σ. Σταματιάδη 21 (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. πρ. 7773/13.5.09) (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

21. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. πρ. 7774/13.5.09) (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

22. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. πρ. 7775/13.5.09) (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

23. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (αρ. πρ. 7776/13.5.09) (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

24. Έγκριση μελέτης του έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Μιαούλη (Δ.Τ.Υ. – ΚΑΚΑΤΣΟΥ) 

25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε για το έργο : «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης – Συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας» Α.Μ.44/2008 (Δ.Τ.Υ. – ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ) 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργος : «Συντήρηση – Επισκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων Α.Μ. 165/07 (Δ.Τ.Υ. – ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ) 

27. Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου, στην οδό Δεκελείας 128 & Σμύρνης 59 (Δ.Τ.Υ. – ΚΙΤΣΙΟΣ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!