(Π.11/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/06/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2009

(Π.11/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/06/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Τετάρτη 10-06-2009 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 58/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που αφορά «Ορισμό ελεγκτών για τον οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για την χρήση 2008 – Ψήφιση της σχετικής πίστωσης (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

2. Παράταση παραχώρησης χώρου για στέγαση του Συλλόγου Αντιοχειτών Ν.Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 30/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την 2η τροποποίηση οικ. έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Διαβίβαση της υπ’ αρ. 154/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ν.Φ. που αφορά, την έγκριση του Απολογισμού Οικονομικού έτους 2009 (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡ.) 

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (4η) οικ. έτους 2009 (ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) 

6. Καταστροφή άχρηστου Υλικού (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

7. Απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας «Ενός Πυροσβεστικού Οχήματος Ελαφρού Τύπου με Προσθαφαιρούμενο Πυροσβεστικό Συγκρότημα» με Α.Μ. 63/08 προϋπολογισμού 45.000,00€ (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

8. Μεταφορά στο χωνευτήρι οστών από Οστεοφυλάκιο, λόγω οφειλών πέρα των τριών (3) ετών (ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (αρ. πρ. 8935/28.5.09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. - ΚΙΤΣΙΟΣ ) 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πεζοδρομήσεις Ιστορικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας – Παραδοσιακός Οικισμός Α’ Φάση» Α.Μ. 34/04 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.-ΣΓΟΥΡΑΚΗ)

11. Μετατόπιση περιπτέρου Θ.Π. Βασιλάκη Θεοδοσίας από την οδό Φλέμινγκ 2 στην οδό Χίου (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. - ΚΙΤΣΙΟΣ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!