(Π.11/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/06/2010

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 23 Ιούνιος, 2010

(Π.11/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/06/2010

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δεύτερα 28-06-2010 και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
1. Ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ 2014» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Ψήφιση κειμένου πρότασης ένταξης σ’ αυτό του «Μητροπολιτικού Πάρκου Κηφισού»

2. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 38/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2009».

3. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 31/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2009».

4. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 91/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2009».

5. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων Δ.Ν.Φ. - Ψήφιση σχετικής πίστωσης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Π.)
6. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 11/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 1ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

7. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 12/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 2ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

8. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 13/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 3ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

9. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 14/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 4ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

10. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 16/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 6ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

11. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 17/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 7ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

12. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 18/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 8ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009

13. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 19/10 ΑΔΣ της ΔΕΠ που αφορά στην «Έγκριση Απολογισμού της 9ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2009. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14. Παράταση και αναπροσαρμογή του μισθώματος του ακινήτου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 32 στη Νέα Φιλαδέλφεια ιδιοκτησίας κ. Δέσποινας Στεφανίδου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» ΑΜ 89/09

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αιθουσών 1ου Λυκείου ΔΝΦ» ΑΜ 181/08 

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποτμήσεων κάδων» ΑΜ 136/08

18. Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στο κτίριο του ΚΚΕ 

Οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (neafiladelfeia.gr) στη θέση: Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Πρακτικά συλλογικών οργάνων – Δημοτικό Συμβούλιο – Εισηγήσεις Δ.Σ. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!