(Π.13/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/06/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 11 Ιούνιος, 2008

(Π.13/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/06/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. την Πέμπτη,  12 - 06 -2008 και ώρα 20.00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

  

Συζήτηση – Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις Πρωτομαγιά 2008

1.  Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ο Αθανάσιος Διάκος, ως προς το σκέλος της επιχορήγησης από τον Δ.Ν.Φ.»                                                                  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

2.  Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 35/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την 1 η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του Κ.Π.Α.          (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)  

3.  Δωρεάν ταφή σε άπορο (του Νικόλαου Δαλκιράνη) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

4.  Παραχώρηση χώρου για στέγαση του Σκακιστικού Συλλόγου Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ           (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

5. Π αραχώρηση χώρου, για στέγαση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Νέας   Φιλαδέλφειας         (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

6.  Διαβίβαση της αρ. 164/08 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007       (Δ.Ε. )

 

7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 325€ (Πατρίκιος Ευαγγέλου)                 (ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής (του έργου «Κατασκευή Επισκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων»)                          (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

9. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008 για την πράξη «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ν.Φ.                       (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

10. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008               (Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ)

11. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 107/07 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού μελών επιτροπής εξέτασης και γνωμοδότησης επί περιπτώσεων κοπής δένδρων – αντικατάσταση μελών      (Δ/ΝΣΗ Γ.Υ.)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!