(Π.14/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/07/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 8 Ιούλιος, 2009

(Π.14/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/07/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 13-7-2009 και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Θησέας» (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της οδού Σ. Σταματιάδη στην οδό Ν. Τρυπιά από Αίνου μέχρι Αδραμυτίου (από 1.7- 31.12) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Έγκριση λήψεως δανείου για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών και κάλυψη λειτουργικών αναγκών συνολικού ποσού 1.500.000€ (ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) 

4. Σύμφωνο Δημάρχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας (ΓΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 31/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ που αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2008 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 86/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Κ. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ που αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2008 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 57/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Α. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ που αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2008 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

8. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 63/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. που αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2008 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

9. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 58/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑς, που αφορά στην 3η τροποποίηση του προ»υπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

10. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Φ. – Εκλογή νέου Προέδρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

11. Δωρεάν παραχώρηση κάγκελων στην Αδελφότητα Ραφταίων (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

12. Δωρεάν ταφή (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

13. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 67/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Ν.Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

14. Οικονομική ενίσχυση στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ν. Φιλαδέλφειας (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

15. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (5η) οικ. έτους 2009 (ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) 

16. Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με αναπηρία & Πολύτεκνους (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

17. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου : «Εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ν.Φ. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!