(Π.15/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/08/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 27 Αύγουστος, 2009

(Π.15/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/08/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 31-8-2009 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης των Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

2. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Φ. – Εκλογή νέου Προέδρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 57/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2008 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 93/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, «ο Αθανάσιος Διάκος που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 51/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Διαβίβαση της αρ. 218/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και που αφορά : «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή Απομάχων» για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

7. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 22/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά την κατανομή ποσού για την υλοποίηση του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου. (Δ.Ε.Π.) 

8. Τροποποίηση (6η) προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.) 

9. Αποδοχή όρων για την σύναψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.) 

10. Καθορισμός τελών για χρήση πεζοδρομίου και κοινοχρήστου χώρου από τρεις (3) θέσεις μικροπωλητών έξω από το τουριστικό περίπτερο Κένταυρος για το έτος 2009 (ΤΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα – Ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 120,00€ (ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦ.) 

12. Έγκριση βεβαιώσεως παραλαβής μελέτης «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις» (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

13. Καθιέρωση εκ περιτροπής κατά μήνα στάθμευση του κ. Παναγιώτη Μπρισίμη, επί της οδού Πριγκήπου στο τμήμα μεταξύ οδών Κοιμ. Θεοτόκου και Ιωαννίνων (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. )

14. Τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) στην πλατεία Μιαούλη, μεταξύ των οδών Μιαούλη, Β. Αλεξάνδρου, Σολωμού (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας, επί της οδού Μαιάνδρου 22. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

16. Στάθμευση για φορτοεκφόρτωση σε επιχείρηση στην οδό Νικ. Πλαστήρα 50 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

17. Έγκριση προμελέτης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!