(Π.18/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/10/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 14 Οκτώβριος, 2009

(Π.18/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/10/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Παρασκευή 23-10-2009 και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός της 31.12.2008 Αποτελέσματα χρήσης 01.01-31.12.2008, προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) καθώς και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και της αναλυτικής έκθεσης ελέγχου αυτών Οικονομικής Χρήσης 2008 σύμφωνα με το Π.Δ. 410/95 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3463/2006. (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!