(Π.19/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/09/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 28 Αύγουστος, 2008

(Π.19/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/09/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. «Μίλτος Κουντουράς» την Τετάρτη, 03 - 09 -2008 και ώρα 20.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης: 

 

1.         Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 16/08 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής, που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2007 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

2.         Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 53/08 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Ν.Φ., που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2007  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

3.         Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 31/08 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Φ. Κ.Α.Π.Η., που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2007  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

4.         Γνωμοδότηση επί της Α.Δ.Σ. 42/08 του Ε.Φ.  Κ.Α.Π.Η., που αφορά την 2 η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008   (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

5.          Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 17/08 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής, που αφορά την 1 ητροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008           (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

6.                   Οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος «Καλός Σαμαρείτης»  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

7.                   Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων – Έγκριση δαπάνης – Ψήφιση πίστωσης (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

8.          Έγκριση πρόσληψης μόνιμου οργανικού προσωπικού στο Δήμο Ν. Φιλ/φειας – Καθορισμός των τυπικών προσόντων – Ορισμός ενός δημοτικού Συμβούλου, ως Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής, για την τήρηση της όλης διαδικασίας και της κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας    (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ.)

9.         Αποδοχή τέλους καθαριότητας από τις κινητές λαϊκές αγορές για τους χρησιμοποιηθέντες χώρους κατά τα έτη 2007 – 2008    (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. – ΤΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 

10.       Έγκριση 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και 1 ου Ανακεφαλαι-   ωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων    (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

11.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση κτιρίου 3 ου Δημοτικού Σχολείου»       (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

12.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση κτιρίου 8 ου   9 ουΔημοτικού Σχολείου»    (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

13.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση κτιρίου 7 υ Δημοτικού Σχολείου»   (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

14.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση Πλατειών»            (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

15.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή προστατευτικών μπάρων για οδούς - πεζόδρομους»                   (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

16.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή σιδηρών σχαρών όμβριων υδάτων          (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

17.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση και ασφαλτόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου ΔΝΦ»                     (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

18.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και  οδών Ολυμπιακής διαδρομής»         (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

19.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή πεζοδρομίων επί της οδού Ν. Τρυπιά»        (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

20.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Εργασίες συντήρησης – επισκευής κτιρίων δημοτικού Νεκροταφείου»      (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

21.       Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας   (Δ/ΝΣΗ  Τ.Υ.)

22.       Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων του Δήμου στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΤΚΗ ΑΤΕΒΕ   ( Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ – ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ)

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!