(Π.21/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/10/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 1 Οκτώβριος, 2008

(Π.21/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/10/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. «Μίλτος Κουντουράς» που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 06-10-2008 και ώρα 07.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης : 

 

1.   Διαβίβαση της υπ’ αρ. 298/08 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Ν.Φ., η οποία αφορά «Εξουσιοδότηση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών                                                        (ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

2.   Συζήτηση κατόπιν πρότασης του επικεφαλή της Δημοκρατικής Αλλαγής κ. Παντελή Χρ. 
Γρετζελιά, για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού – Έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης κ.α.»  -  Ψήφισμα           (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!