(Π.23/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/10/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 23 Οκτώβριος, 2008

(Π.23/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/10/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. «Μίλτος Κουντουράς» που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Ττετάρτη 29-10-2008 και ώρα 08.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :  
 

 

 

1.          Διαβίβαση της υπ’ αρ. 298/08 ΑΔΕ ΔΝΦ, η οποία αφορά, «Εξουσιοδότηση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών    (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠ.) 

 

2.          Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας – φωτισμού έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.)

 

3.          Γνωμοδότηση επί της αρ. 65/08 ΑΔΣ του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Φιλ/φειας ο Αθ. Διάκος, που αφορά «Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.»                            (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

 

4.          Γνωμοδότηση επί της αρ. 64/08 ΑΔΣ του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Φιλ/φειας ο Αθ. Διάκος, που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2008»           (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

 

5.          Διαγραφή μερικού ποσού βεβαιωτικών καταλόγων     (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. – ΤΜ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ) 

6.          Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης προσφορών κα παραλαβής για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας κα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του ΔΝΦ βάσει της Κ.Υ.Α. 53361, για τις ανάγκες του ΔΝΦ»             (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. – ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

7.          Απόδοση Παγίας προκαταβολής έτους 2008                     (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. – ΑΠΟΘΗΚΗ ) 

8.          Έγκριση ταφής σε οικογενειακό τάφο κατ’ εξαίρεση     (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. – ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

9.          Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008   (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

10.      Τροποποίηση της υπ’ αρ. 234/07 ΑΔΣ, που αφορά Παράταση παραχώρησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας                                                  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (αρ. πρ. 13676/08)      (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!