(Π.24/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/11/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 12 Νοέμβριος, 2008

(Π.24/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/11/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Τετάρτη 19-11-2008 και ώρα 07.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

1.  Διαβίβαση της υπ’ αρ. 164/2008 Α.Δ.Ε. ΔΝΦ που αφορά «Προέλεγχο Απολογιστικών Στοιχείων του Δήμου Οικονομικού έτους 2007)  (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

2.  Διαβίβαση της υπ’ αρ. 341/2008 Α.Δ.Ε. ΔΝΦ που αφορά τον Ισολογισμό του Δήμου  έτους 2007                      (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!