(Π.27/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/12/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος, 2008

(Π.27/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/12/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 15-12-2008 και ώρα 07.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της ΚΕΔΝΦ (15392) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΔΝΦ (15393) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Έγκριση του Κανονισμού εργασιών και Λειτουργίας του Δ.Σ. Της ΚΕΔΝΦ (15394) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΕΔΝΦ (15395) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Έγκριση για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΝΦ για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις (15391) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

6. Συζήτηση επί αιτήματος Δημοτών που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Σάρδεων του Δήμου μας (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

7. Γνωμοδότηση υπέρ της 30/ΑΔΦ/20.10.08 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής που αφορά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

8. Έγκριση Δωρεάν ταφής (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

9. Οικονομική ενίσχυση των πέντε Ιερών Ναών της Νέας Φιλαδέλφειας, προκειμένου να δοθούν στους απόρους ενορίτες τους. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000€ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

10. Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικού Νεκροταφείου Ν. Φιλαδέλφειας (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.)

11. Απόδοση Παγίας Προκαταβολής (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. - ΑΠΟΘΗΚΗ)

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την μελέτη – κατασκευή ενίσχυσης υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέας πτέρυγας σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου με βιοκλιματικό σχεδιασμό (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. )

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την μελέτη – κατασκευή ενίσχυσης υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέας πτέρυγας σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου με βιοκλιματικό σχεδιασμό (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. )
13. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ) 

14. Απευθείας ανάθεση μικρού έργου «Ανακαίνιση Χρωματισμών Σχολείων (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. )

15. Έγκριση ένταξης νέου έργου στην κατανομή πόρων 45% του προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. )

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!