(Π.29/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/12/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 23 Δεκέμβριος, 2008

(Π.29/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/12/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 29-12-2008 και ώρα 06.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009. 

2. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!